piątek, 9 czerwca 2023 r.

imieniny:Anny-Marii, Felicjana, Sławoja

15°

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie

 

 

 

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie 

Dyrektor – Katarzyna Bojke
ul. Bukowa 2C
84-200 Wejherowo
tel. 58 672 24 58
sekretariat@liceum1.pl

https://liceum1.pl/

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie – liceum 4-letnie

 

Klasy: humanistyczna i prawnicza

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

język angielski, historia, do wyboru: język polski lub wiedza o społeczeństwie.

Przygotowanie do studiów humanistycznych – na wydziałach filologicznych, historycznych, prawniczych czy dziennikarskich, psychologii czy pedagogiki. Możliwość uczestnictwa w przeglądach, konferencjach, sesjach naukowych prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu Gdańskiego. Przygotowanie do konkursów i olimpiad: historycznej, polonistycznej, medialnej, filmowej, gwarantujących zdobycie indeksów jeszcze w szkole średniej.

 

Klasa ekonomiczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

matematyka, geografi a, język angielski.

Przedmiot uzupełniający: ekonomia w praktyce.

Grupa dwujęzyczna z matematyką, geografią i językiem angielskim.

Dla uczniów planujących w przyszłości studiowanie ekonomii, zarządzania, marketingu, stosunków międzynarodowych, rachunkowości, bankowości, geodezji lub gospodarki przestrzennej. Klasa ekonomiczna to nie tylko matematyka i przedsiębiorczość, a także możliwość rozwijania pasji geograficznych dzięki wyjściom, wycieczkom, spotkaniom z podróżnikami oraz udziałowi w wykładach i warsztatach na Uniwersytecie Gdańskim. Grupa dwujęzyczna dla uczniów z bardzo dobrą znajomością j.angielskiego.

 

Klasa medyczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

biologia, chemia, język angielski.

Grupa dwujęzyczna z matematyką, chemią i językiem angielskim.

Dla uczniów wiążących swoją przyszłość swoją przyszłość ze studiami na kierunkach przyrodniczych i medycznych. To klasa dla przyszłych lekarzy, stomatologów, farmaceutów, pielęgniarek, sanitariuszy, weterynarzy. Okazja do poznawania tajników biologii i chemii nie tylko od strony

teoretycznej, ale także doświadczalnej. Współpraca z Wydziałami Biologii i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz Centrum Chemii w Małej Skali, gdzie bierzemy udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych. Możliwość rozwijania zainteresowań i sprawdzania wiedzy w olimpiadach, konkursach ekologicznych, biologicznych i chemicznych.

Grupa dwujęzyczna dla uczniów z bardzo dobrą znajomością j.angielskiego.

 

 

 

Klasa politechniczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

matematyka, fizyka i język angielski.

Klasa oferuje możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych, aby w przyszłości z powodzeniem studiować na kierunkach inżynierskich, budownictwo, automatykę i robotykę, matematykę, fizykę, czy energetykę. Nauka w klasie politechnicznej daje możliwość zdobycia indeksu na Politechnikę Gdańską. Interesujące zajęcia z fizyki ilustrowane pokazami i doświadczeniami oraz wycieczki tematyczne, między innymi do Narodowego Centrum Badań Jądrowych, czy obserwatorium astronomicznego. Najlepsi matematycy tworzą drużynę, która bierze udział w „Pomorskich Meczach Matematycznych” współorganizowanych przez Instytut Matematyki UG.

 

Oferta zajęć pozalekcyjnych:

 • możliwość zdobycia certyfikatów językowych Cambridge English B2 i C1,
 • udział w wymianach ze szkołami we Włoszech i Hiszpanii, w seminariach międzynarodowych w Niemczech, projektach Erasmus+ oraz eTwinning,
 • rozwijanie talentów aktorskich w szkolnym kole teatralnym „Prawie Lucki”,
 • różnorodne zajęcia sportowe (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna i nożna, karate),
 • nauka języka niemieckiego, hiszpańskiego, kaszubskiego,
 • przygotowanie do konkursów i olimpiad, także artystycznych i muzycznych,
 • liczne kółka zainteresowań, np. filozoficzne, translatorskie, fotograficzne,
 • możliwość korzystania z multimedialnej auli i świetnie wyposażonej biblioteki z czytelnią i mediateką,
 • wykorzystanie iPadów na lekcjach,
 • doskonalenie kreatywnego myślenia i pracy zespołowej na zajęciach Odysei Umysłu,
 • dla aktywnych: Klub Europejski, wolontariat, Caritas, PCK,
 • dla wszystkich: możliwość integrowania się poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim organizującym wyjazdy, koncerty, projekcje, wyjścia, integracje, happeningi, noce kinowe, wieczory matematyczne.

 

Współpraca międzynarodowa w ramach programu Erasmus+:

„Sobieski w Europie” https://liceum1.pl/o-projekcie

Wysoko wykwalifikowana kadra edukacyjna  kluczem do sukcesu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie  http://erasmus.liceum1.pl/

Międzynarodowa wymiana doświadczeń http://power.liceum1.pl/

 

Rozlicz PIT w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online
Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online