sobota, 31 października 2020 r.

imieniny:

10°

Jednostki pomocy społecznej powiatu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie
Dyrektor – Iwona Romanowska
ul. Sobieskiego 279a
84-200 Wejherowo
tel. 58 672 17 60
pcpr_wejherowo@wp.pl
www.pcprwejherowo.pl

Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku
Dyrektor – Marcin Ledke
Strzebielinek
84-250 Gniewino
tel. 58 676 76 90
strzebielinek@post.pl
www.strzebielinek-dps.cba.pl

Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie
Dyrektor – Alicja Hilla
ul. Przebendowskiego 1
84-200 Wejherowo
tel. 58 672 15 91
dpswejherowo@gmail.com
www.dpswejherowo.com.pl