niedziela, 14 lipca 2024 r.

imieniny:Kamili, Kamila, Marcelego

17°

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dąbrówka na odcinku Luzino-Robakowo – etap I – dojazd do trasy S6

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dąbrówka na odcinku Luzino-Robakowo – etap I – dojazd do trasy S6

Nazwa zadania:    Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dąbrówka na odcinku Luzino-Robakowo – etap I – dojazd do trasy S6

Dofinansowanie:  16 800 000 zł

Program:             RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

 

Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 1410G na odcinku o długości około 1460 m wraz z budową kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeką Bolszewka oraz rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1451G na skrzyżowanie typu rondo.

Nowa nawierzchnia zostanie wykonana na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej nr 1410G z drogą powiatową nr 1451G (km 0+000), natomiast kończy się przed mostem na rzece Bolszewka (km około 1+440) oraz w obrębie skrzyżowania typu rondo i na wlotach drogi powiatowej nr 1451G zgodnie z załączoną dokumentacją. Dodatkowo zadanie obejmuje wykonanie kładki dla pieszych i rowerzystów, która zaprojektowana jest równolegle do istniejącego mostu.

 

Zakres prac obejmuje między innymi:

 1. Rozbudowę drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem poszerzeń, wzmocnień konstrukcji oraz wykonania nowej konstrukcji jezdni
 2. Dostosowanie geometrii drogi powiatowej do wymogów stawianych drogom klasy Z;
 3. Rozbudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 1410G oraz 1451G w skrzyżowanie typu rondo;
 4. Budowę kładki dla pieszych i rowerzystów z przyczółkami przy istniejącym obiekcie mostowym nad rzeką Bolszewka (na przyczółkach kładki wykonanie bariery drogowej U-12a z poprzeczką - dł. 150 cm, śr. rur 48,3 mm – biało-czerwona)
 5. Wykonanie wszystkich niezbędnych prac rozbiórkowych, przygotowawczych oraz robót ziemnych. W ramach rozbiórki ogrodzeń Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia nieruchomości ogrodzeniem z siatki na nowej granicy nieruchomości.
 6. Wykonanie wycinki kolidującej zieleni oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych.
 7. Budowę chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki wibroprasowanej;
 8. Przebudowę istniejących zjazdów z drogi powiatowej;
 9. Przebudowę/budowę sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem doświetleń przejść dla pieszych;
 10. Budowę urządzeń odwadniających pas drogowy w postaci kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjnego oraz wylotów kanalizacji deszczowej
 11. Budowę kanału technologicznego;
 12. Przebudowę kolidujących z projektowanym układem sieci sanitarnych, gazowych, teletechnicznych oraz elektroenergetycznych
 13. Rozbiórkę zabytkowego muru kamiennego wraz z odtworzeniem go z pierwotnego materiału oraz wzmocnieniem w miejscu nowej granicy nieruchomości;
 14. Relokację obiektów sakralnych kolidujących z nowym układem drogowym;
 15. Zabezpieczenie stateczności kolidujących skarp oraz budowę konstrukcji oporowych;
 16. Wprowadzenie nowej organizacji ruchu wraz z wybudowaniem elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

Zadanie otrzymało dofinansowane w wysokości 16 800 000,00 PLN z Rządowego Funduszu Polski Ład: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

nr Edycja2/2021/4087/PolskiLad

 

Wykonawca robót budowlanych:

Konsorcjum Firm:

Lider - Kruszywo Sp. z o.o. z siedzibą w Lini

Partner – Grupa Kruszywo Sp. z o.o. z siedzibą w Lini

Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegółowe warunki znajdzies w Polityce Prywatności