niedziela, 28 listopada 2021 r.

imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

"Pomorskie Pomaga" - DPS Wejherowo

"Pomorskie Pomaga" - DPS Wejherowo

logo POWER.jpg

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, poprzez wypłatę dodatków do wynagrodzeń. Grant będzie przeznaczony jako dodatek w formie nagrody do wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej, którzy w czasie pandemii świadczą bezpośrednia pracę przy mieszkańcach.

Grantem zostaną objęci pracownicy, którzy bezpośrednio wykonują prace z mieszkańcami DPS-u w warunkach zagrożenia epidemicznego. Dodatek przysługiwać będzie wszystkim pracownikom DPS, którzy w zakresie czynności mają wpisaną bezpośrednią pracę z pensjonariuszami, albo takie zakresy czynności na czas pandemii COVID-19 zostały im przygotowane.


Całkowita wartość grantu: 213 150,00 zł

w tym:

ze środków UE: 179 642,82 zł

ze środków budżetu państwa: 33 507,18 zł