niedziela, 28 listopada 2021 r.

imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

„Pomorskie S.O.S." - DPS Strzebielinek

„Pomorskie S.O.S." - DPS Strzebielinek

Powiat Wejherowski otrzymał grant dla Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy realizuje projekt p.n. „Pomorskie S.O.S."  służący ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19.

Celem projektu jest wsparcie pracowników Domu pomocy Społecznej w Strzebielinku w walce z epidemią COVID-19.

Zaplanowano działania zgodne z Regulaminem udzielania grantów poprzez poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wsparcie pracowników Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku pracujących bezpośrednio z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, którzy w związku z wykonywaniem pracy w warunkach epidemicznych, obciążeni są ogromnym ryzykiem własnego zachorowania, poprzez doposażenie m.in.: w środki ochrony indywidualnej, środki dezynfekujące, sprzęt medyczny niezbędny do powstrzymywania rozprzestrzeniania się COVID-19.


Całkowita wartość grantu: 212 400,00 zł

w tym:

ze środków UE: 180 540,00 zł

ze środków budżetu państwa: 31 860,00 zł