czwartek, 6 sierpnia 2020 r.

imieniny: Jakuba, Sławy, Wincentego

24°

Kontrola Instytucji Zarządzającej w trakcie i miejscu realizacji Projektu

W dniach od 9 do 11 maja 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyła się kontrola w trakcie i miejscu realizacji projektu. Kontrolę przeprowadził czteroosobowy Zespół Kontrolujący Instytucji Zarządzającej RPO WP. Kontroli podlegał zakres rzeczowy i finansowy projektu, między innymi poprawność stosowania procedur udzielania zamówień publicznych; poprawność zapisów i ustaleń zawartych w umowach pomiędzy wykonawcami i Beneficjentem, zastosowanie działań mających na celu promowanie udziału środków z EFRR.

Zespół kontrolujący dokonał wizji lokalnych rozbudowy szkół, dokumentując postęp oraz promocję działań w miejscach realizacji inwestycji.