środa, 19 czerwca 2024 r.

imieniny:Gerwazego, Protazego, Sylwii

17°

Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Wejherowie będących własnością powiatu wejherowskiego

Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków                 w Wejherowie będących własnością powiatu wejherowskiego

 

 

 

Projekt: 

„Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Wejherowie będących własnością powiatu wejherowskiego – budynek powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, powiatowego zespołu kształcenia specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.”

                                                                                                             

Numer Umowy o dofinansowanie Projektu: 

RPPM.10.01.01-22-0009/16-00 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 10 Energia

Działanie 10.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT

Poddziałanie 10.1.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Beneficjent (Lider): Powiat Wejherowski

Źródła finansowania:

Wartość projektu ogółem - 3 736 983,18 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 673 286,11 zł  (73,49 % wartości wydatków kwalifikowanych) 

Wkład własny: 964 548,36 zł

Okres realizacji Projektu: 01.04.2017 – 31.01.2019

Przedmiot Projektu:

Przedmiotem przedsięwzięcia będą działania polegające na wykonaniu prac termomodernizacyjnych z realizacją wszelkich działań modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej. Budynki powiatowe zostaną poddane kompleksowej modernizacji energetycznej, na którą składać się będą m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana i ocieplenie połaci dachowych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie/modernizacji węzłów i instalacji c.o. i c.w.u., izolacja akustyczna stropu i ścian wentylatorni wełną skalną oraz izolacja otokowa a także modernizacja wentylacji mechanicznej.

Działaniami termomodernizacyjnymi zostaną objęte 3 budynki powiatowe, które posiadają audyty energetyczne tj.: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wejherowie; Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie - budynek szkoły zawodowej "A" i Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Wejherowie. Roczne szacunkowe zmniejszenie zapotrzebowania na energię w 3 budynkach wyniesie średnio 46%. Łączna pow. budynków netto to 4397 m2.

Cel Projektu:

Termomodernizacja planowanych obiektów pozwoli na zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną o 1 007,4 tys. kWh oraz na zmniejszenie zużycia energii końcowej o 860,7 tys. kWh. Projekt przyczynia się do podwyższenia standardów energetycznych w sektorze publicznym na terenie Wejherowa i powiatu wejherowskiego. Podwyższenie parametrów energetycznych obiektów i wynikające stąd zmniejszenie konsumpcji energii pozwoli zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 300,73 MgCO2/rok. Tym samym likwidacja problemów bazowych termomodernizowanych budynków zwiększająca ich efektywność energetyczną przyczyni się do poprawy jakości powietrza w regionie.

 

                      Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020                                                                                                          

Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegółowe warunki znajdzies w Polityce Prywatności