środa, 19 czerwca 2024 r.

imieniny:Gerwazego, Protazego, Sylwii

17°

Ekologiczna Szkoła Społeczna w Rumi edukuje w zakresie czystego powietrza

Ekologiczna Szkoła Społeczna w Rumi edukuje w zakresie czystego powietrza

Jako Stowarzyszenie dużą wagę przykładamy do działań edukacyjnych w zakresie przyczyn zanieczyszczenia powietrza i potrzeby jego minimalizacji skierowanych do różnych grup mieszkańców  powiatu wejherowskiego. Przeprowadziliśmy szereg akcji mających na celu poprawę świadomości i zwiększenie poziomu kompetencji mieszkańców powiatu wejherowskiego w zakresie przyczyn smogu, jego skutków dla zdrowia człowieka oraz sposobów na ograniczenie smogu i jego szkodliwego wpływu. Jedną z nich jest promowanie postaw ekologicznych przy wykorzystaniu mobilnych płuc.

Jesteśmy usatysfakcjonowani, że nasz projekt makiety cieszy się zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie mieli bardzo duży wkład w budowę instalacji, a teraz na swojej trasie zawitała ona do Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi.

fot. Ekologiczna Szkoła Społeczna w Rumi (fb)

Dużą wagę przykładamy do działań edukacyjnych kształtujących postawy prośrodowiskowe. To własnie dzieci i młodzież żywo interesują się przyrodą, nie ulegają stereotypom i są otwarte na fakty naukowe oraz na zmianę swoich postaw. Młode pokolenie także najbardziej zainteresowane jest przyszłością w kontekście coraz częściej dotykających nas problemów i zagrożeń tj. utrata bioróżnorodności, zanieczyszczenie środowiska czy zmiany klimatu. Z młodym pokoleniem wiążemy największe nadzieje na trwałe zmiany świadomości i zrozumienie, że środowisko naturalne to środowisko, w którym żyjemy i od którego jesteśmy zależni.

Edukacja ekologiczna

Zasadniczym celem edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza i wszystkich elementów z tym związanych musi być:

  • wskazanie powodów, dla których należy chronić powietrze, oraz sposobów jak to robić,
  • kształtowanie umiejętności dostrzegania zjawisk związanych z jakością powietrza, w tym wpływu podejmowanych działań i na stan powietrza, skutków narażenia na zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu oraz odpowiedniego reagowania w takich sytuacjach (skąd czerpać informacje o jakości powietrza oraz jakie codzienne czynności i nasze wybory wpływają na ilość zanieczyszczeń w powietrzu?; jak monitorować działania podejmowane w swojej okolicy?).

Edukacja w zakresie ochrony powietrza to

  • Kształtowanie emocjonalnego stosunku do ochrony powietrza, w tym wpływu powietrza, którym się oddycha na stan zdrowia dzieci, osób starszych i ogółu społeczeństwa, na niszczenie obiektów zabytkowych, na degradację środowiska, w którym wszyscy żyjemy,
  • Formowanie i umacnianie pozytywnych przekonań i postaw społecznych opartych na świadomości wpływu na zdrowie i komfort życia oraz możliwości wpływania na stan powietrza w swoim miejscu zamieszkania poprzez postawę społeczną i dawanie przykładów w zakresie:
  1. wpływu spalania odpadów w paleniskach domowych,
  2. spalania w przestarzałych i niskosprawnych kotłach,
  3. zasad efektywnego wykorzystania paliw i sposobów ograniczania zużycia energii cieplnej,
  4. propagowania zachowań zmierzających do rezygnacji z samochodu na rzecz komunikacji zbiorowej, rowerów,
  5. zasad odpowiedzialności społecznej i reagowania na nieprawidłowe zachowania, np. sąsiadów.
fot. Ekologiczna Szkoła Społeczna (fb)

W naszej działalności kierujemy przekaz do wszystkich mieszkańców powiatu wejherowskiego, bez względu na ich wiek, poziom wykształcenia czy status materialny. Ważne jest jednak dobieranie narzędzi przekazu tak, aby zapewniały dotarcie z przekazem do wybranych środowisk. Dlatego też ulotki zachęcające do wymiany starych pieców węglowych dostarczamy do mieszkańców budownictwa jednorodzinnego, czyli tam gdzie takie piece są użytkowane, a informacje o wpływie smogu na zdrowie, który jest szczególnie szkodliwy dla osób w młodym wieku zamieszczamy w mediach społecznościowych, gdzie najłatwiej „spotkać” osoby młode.

W budowaniu przekazu używamy różnych argumentów, począwszy od ekonomicznych, czysto praktycznych czy też zdrowotnych. Mamy nadzieję, że takie podejście będzie skuteczne o tyle, że w dłuższej perspektywie będzie następował wzrost świadomości mieszkańców w zakresie przyczyn i skutków zdrowotnych smogu oraz możliwości wymiany „kopciuchów” na czystsze źródła ciepła przy uzyskaniu dofinansowania na ten cel.

* Projekt “Czyste powietrze – warunek konieczny” realizowany przez Powiat Wejherowski jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegółowe warunki znajdzies w Polityce Prywatności