niedziela, 14 lipca 2024 r.

imieniny:Kamili, Kamila, Marcelego

16°

Rada Powiatu przyjęła budżet na 2024 r.

Rada Powiatu przyjęła budżet na 2024 r.

W przyszłorocznym budżecie największa pula środków, bo ponad 196 mln zł zostanie przeznaczona na zadania związane z oświatą i edukacyjną opieką wychowawczą. Spośród kluczowych zadań, które będą realizowane w przyszłym roku należy wymienić budowę nowego budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie, remont drogi powiatowej na odcinku Rębiska – Leśno czy prace konserwatorskie i restauratorskie w wejherowskim muzeum. 

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyła się tzw. sesja budżetowa, podczas której radni uchwalili budżet powiatu na 2024 r, który zakłada dochody w wysokości 330.576.760,00 zł oraz wydatki w kwocie 366.592.726,00 zł. Głównymi źródłami dochodów powiatu będą: subwencje ogólne, które stanowią 49,50% budżetu ogółem, dochody własne oraz dotacje celowe z budżetu państwa. Największa pula środków została zabezpieczona na bieżące zadania związane z oświatą i pomocą społeczną. Na inwestycje zaplanowano blisko 40 mln zł.

–  Przyszłoroczny budżet zabezpiecza wydatki bieżące jednostek organizacyjnych powiatu, ale też przewiduje zadania inwestycyjne. W związku z ciągłym przyrostem mieszkańców, a tym samym uczniów oraz ze względu na duże zainteresowanie młodzieży kierunkami kształcenia w powiatowych placówkach edukacyjnych, a także dostosowanie infrastruktury do trendów demograficznych, w planach mamy kolejne projekty oświatowe. Przystępujemy do budowy nowego obiektu Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie, rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie oraz kontynuacji rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi – mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.  

W planach jest także modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie oraz przygotowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie.

Kolejną pozycję w budżecie powiatu zajmują wydatki na zadania z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki społecznej i rodziny, które w 2024 r. wyniosą 67.501.501,00 zł. Środki w tym dziale zabezpieczą m.in. funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej w Wejherowie i Strzebielinku, Środowiskowego Domu Samopomocy w Wejherowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, w tym finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu wejherowskiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie.

Ponad 20 mln zł powiat wyda na bieżące utrzymanie dróg i remonty cząstkowe oraz zadania inwestycyjne.

 – Dzięki pozyskanym środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków będziemy mogli realizować nie tylko zadania oświatowe i kulturalne, ale także z zakresu infrastruktury drogowej, poprawiające bezpieczeństwo kierowców i pieszych. W planach mamy m.in. kontynuację rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Luzino  Robakowo, doświetlenie i wyniesienie przejść dla pieszych m.in. na ulicy Sikorskiego w Wejherowie, ulicy Kamiennej w Rumi oraz  w Redzie i Kostkowie  – podkreśla Wicestarosta Jacek Thiel.

W przyszłym roku kontynuowane będą także zadania rozpoczęte w 2023 r. Plany obejmują również remont drogi powiatowej na odcinku Rębiska – Leśno, realizację pierwszego etapu zadania drogowego na odcinku Kielno – Kowalewo czy budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ulicy Leśnej i Gniewowskiej w Redzie.

Podczas sesji radni zadecydowali także o przyznaniu zasłużonym mieszkańcom Powiatu Wejherowskiego medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” oraz o nadaniu ks. Janowi Perszonowi i prof. Edmundowi Wittbrodtowi tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Wejherowskiego”. Wyróżnienia zostaną wręczone podczas gali z okazji 25-lecia powiatu, która odbędzie się 19 stycznia 2024 r. Ponadto podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 3 mln zł Gminie Miasta Wejherowa na realizację zadania „Węzeł Śmiechowo (Zryw)”.

 

Najważniejsze zadania w 2024 r.:

– „Budowa nowego obiektu Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie” (dofinansowanie z „Polskiego Ładu”),

– „Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi o kompleks 9 pracowni zawodowych branży mechanicznej, spedycjno-logistycznej i branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej”,

– Rozpoczęcie inwestycji „Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie o kompleks 14 pracowni zawodowych branży mechanicznej i elektroenergetycznej”,

– „Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie” (dofinansowanie z „Polskiego Ładu”),

– wykonanie „Dokumentacji architektoniczno-budowalnej projektu rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie”,

– Kontynuacja „Adaptacji pomieszczeń poddasza Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie na Powiatowe Centrum Energetyki” wraz z zakupem wyposażenia,

– „Remont drogi powiatowej na odcinku Rębiska – Leśno” (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),

– „Przebudowa drogi powiatowej Kielno – Kowalewo – etap I”,

– „Przebudowa dróg powiatowych poprzez budowę rond w miejscowości Reda”,

– „Przebudowa przejść dla pieszych oraz budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Wejherowo”, ulica Sikorskiego i Graniczna,

– „Przebudowa dwóch przejść dla pieszych poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem oraz budowa doświetlenia trzech przejść dla pieszych w ciągu ul. Kamiennej w miejscowości Rumia”,

– „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Kostkowo”,

– Przekazanie pomocy finansowej dla Miasta Wejherowa na „Węzeł Śmiechowo (Zryw)” w kwocie 3 mln zł,

– „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1404G z ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce”,

– „Rozbudowa drogi powiatowej Luzino – Sopieszyno – Dąbrówka na odcinku Luzino – Robakowo – etap II”,

– „Przebudowa drogi powiatowej ulicy Pomorskiej w miejscowości Gniewino’,

–  „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne w zabytkowym pałacu Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie” (dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków),

 – „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne przy zabytkowym kościele pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie” (dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków).

 

 

 

 

Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegółowe warunki znajdzies w Polityce Prywatności