niedziela, 1 października 2023 r.

imieniny:Heloizy, Igora, Remigiusza

12°

Za nami Koncert Świąteczno-Noworoczny

Za nami Koncert Świąteczno-Noworoczny

W kościele św. Józefa i Judy Tadeusza w Rumi odbył się wyjątkowy koncert świąteczno-noworoczny, w trakcie którego zebrani usłyszeli m.in. najpiękniejsze polskie kolędy i utwory musicalowe. Wydarzenie było okazją  do uhonorowania działalności ks. prałata Tadeusza Guta Medalem „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”.

Po raz kolejny rumska świątynia gościła znakomitych artystów scen operowych i musicalowych oraz wykonawców związanych z powiatem wejherowskim. W trakcie koncertu Starosta Wejherowski Gabriela Lisius wraz z Wicestarostą Jackiem Thielem oraz Przewodniczącym Komisji Kultury Rady Powiatu Wejherowskiego Leszkiem Winczewskim, wręczyła Medal „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” proboszczowi parafii – ks. prałatowi Tadeuszowi Gutowi. Wyróżnienie zostało przyznane za wieloletnią działalność zawodową, kulturalną i społeczną, która w znaczący sposób przyczynia się do promowania Powiatu Wejherowskiego w kraju i poza granicami Polski.

Ks. prałat Tadeusz Gut od blisko 40 lat oddany jest rumskiej wspólnocie, wraz z wiernymi aktywnie wspiera misje i pomaga najbiedniejszym. Za wieloletnią pracę, głównie dla Afryki otrzymał Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis”, który przyznawany jest osobom i instytucjom zasłużonym dla misji. Kościół na Zagórzu jest również miejscem organizacji wielu koncertów profesjonalnych wykonawców z Polski i spoza granic kraju, m.in. koncertu świąteczno-noworocznego – powiedziała Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Podczas koncertu wystąpili znakomici artyści scen operowych i musicalowych: Maria Domżał - sopran, Dominik Sutowicz - tenor, Janusz Żak - bas-baryton, aktorzy musicalowi i wokaliści: Marta Burdynowicz - śpiew, Paulina Janczak - śpiew, Marcin Januszkiewicz - śpiew. W wydarzeniu wzięli udział także wykonawcy związani z powiatem wejherowskim: Chór Dziecięcy Ergo Cantemus ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi, Schola Parafialna Ichtis (Beata Awsiukiewicz – przygotowanie), Chór Szkoły Podstawowej nr 9 im. gen. Józefa Wybickiego w Wejherowie (Aleksandra Janus- przygotowanie) oraz gościnnie Żeński Chór Kameralny przy I Liceum Ogólnokształcącym  im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie (Tomasz Chyła – przygotowanie). Wszystkim artystom towarzyszyli wspaniali instrumentaliści: Anna Rocławska-Musiałczyk - fortepian, Tomasz Chyła - skrzypce, Dawid Głowacki - klarnet, Krzysztof Słomkowski- kontrabas oraz Tomasz Skrętkowski - instrumenty perkusyjne.


Pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym koncertu jest pochodzący z Rumi tenor, artysta Opery Krakowskiej - Marek Gerwatowski. Wydarzenie odbyło się w ramach Rumskich Spotkań Muzycznych.
Koncert objęła patronatem Starosta Wejherowski.

Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online