środa, 19 czerwca 2024 r.

imieniny:Gerwazego, Protazego, Sylwii

17°

Rada Powiatu Wejherowskiego przyjęła budżet na 2023 r.

Rada Powiatu Wejherowskiego przyjęła budżet na 2023 r.

Projekt budżetu Powiatu Wejherowskiego zakłada dochody w wysokości 292.239.031,00 oraz wydatki w kwocie 321.151.214,00 zł. Największa pula środków została zabezpieczona na bieżące zadania związane z oświatą i pomocą społeczną. Na inwestycje zaplanowano blisko 40 mln zł.

Głównymi źródłami dochodów powiatu będą: subwencje ogólne, które stanowią 47,05% budżetu ogółem, dochody własne 45,05% oraz dotacje celowe z budżetu państwa 7,90%.

–  Mimo trudnej sytuacji będzie to rok bogaty w inwestycje drogowe, edukacyjne i społeczne. Będziemy kontynuować wszystkie zadania rozpoczęte w 2022 r. oraz realizować nowe. Wszystkie te projekty zostały dofinansowane ze środków zewnętrznych, głównie z Rządowego Funduszu Polski Ład, z którego  , pozyskaliśmy ponad 35 mln zł.  Wśród zaplanowanych w przyszłym roku zadań jest m.in. kontynuacja rozbudowy i przebudowy budynku z salą gimnastyczną na potrzeby Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie oraz rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Luzino – Robakowo. Łącznie na inwestycje przeznaczonych zostało blisko 40 mln zł – mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.  

Największa pula środków, bo blisko 148 mln zł zostanie przeznaczona na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej. Wydatki w tym dziale finansowane będą w głównej mierze z części oświatowej subwencji ogólnej, która pokrywa 84,52% wydatków na 2023 r. Oprócz bieżących zadań i remontów realizowany będzie kluczowy projekt tj. rozbudowa PZKS w Wejherowie, który otrzymał 14,3 mln z Rządowego Programu Polski Ład. Ponadto przeprowadzony zostanie drugi etap remontu Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie, w skład którego wchodzi I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego. Realizowany będzie także program „Za życiem” i „Zdolni z Pomorza” oraz projekt terapeutyczny dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

         W budżecie zaplanowano również wydatki w wysokości 57.147.213,00 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz rodziny. Środki w tym dziale zabezpieczą m.in. funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej w Wejherowie i Strzebielinku, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz kontynuację projektów związanych z aktywizacją osób bezrobotnych.

Ponad 50 mln zł powiat wyda na bieżące utrzymanie dróg i remonty cząstkowe oraz zadania inwestycyjne.

W planach mamy szereg projektów drogowych poprawiających bezpieczeństwo, zarówno kierujących jak i pieszych. Priorytetem będzie realizacja pierwszego etapu drogi powiatowej na odcinku Robakowo – Luzino, wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Kościelnej i Ofiar Stutthofu, na który otrzymaliśmy blisko 17 mln zł dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” edycja II. Powstanie również nowy odcinek drogi powiatowej na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 218, wraz z rondem w miejscowości Koleczkowo. Przygotowywana będzie także dokumentacja projektowa m.in. na budowę drogi powiatowej na odcinku Rybska Karczma – Góra, Wyszecino – Rosochy, Osiek – Tłuczewo oraz Gowino – Pętkowice.  Ponadto będziemy zabiegać o środki zewnętrzne, aby w przyszłym roku zakończyć przebudowę ulicy Tartacznej, gdzie na wysokości ulicy Budowlanych powstanie rondo – mówi Wicestarosta Jacek Thiel.

Plany obejmują również przebudowę ulicy Dębogórskiej i Kamiennej w Rumi oraz wsparcie inwestycji w Wejherowie – budowy ulicy Inwalidów wraz  z budową ronda na ulicy Sobieskiego.

 

 

Najważniejsze zadania w 2023 r.:

  • rozbudowa drogi powiatowej Luzino – Sopieszyno – Dąbrówka na odcinku Luzino – Robakowo etap I – dojazd do trasy S6 wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Kościelnej i Ofiar Stutthofu (dofinansowanie 16,8 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład),
  • budowa nowego odcinka drogi powiatowej w miejscowości Koleczkowo wraz z rondem na drodze wojewódzkiej 218,
  • rozbudowa drogi powiatowej Osetnik – Sasino poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego,
  • kontynuacja rozbudowy i przebudowy budynku z salą gimnastyczną na potrzeby Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie (dofinansowanie 14,3 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład),
  • przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie” – etap II,
  • rozbudowa ul. Dębogórskiej na odcinku od ronda Jana Pawła II do ronda Macieja Płażyńskiego w Rumi,
  • dotacja dla Miasta Wejherowo na budowę ul. Inwalidów Wojennych wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego w Wejherowie,
  • rozbudowa drogi Tartaczna – Przemysłowa w Wejherowie.

 

 

 

 

 

Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegółowe warunki znajdzies w Polityce Prywatności