niedziela, 1 października 2023 r.

imieniny:Heloizy, Igora, Remigiusza

13°

W styczniu ruszy rozbudowa drogi powiatowej Luzino – Sopieszyno – Dąbrówka na odcinku Luzino – Robakowo

W styczniu ruszy rozbudowa drogi powiatowej Luzino – Sopieszyno – Dąbrówka na odcinku Luzino – Robakowo
Dzisiaj odbyło się oficjalne podpisanie umowy z wykonawcą, łączny koszt prac to ponad 18 milionów złotych, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosło 16,8 milionów złotych.
 
- Dzięki środkom zewnętrznym, możemy rozpocząć realizację tej inwestycji, ważnej ze względu na powstającą Trasę Kaszubską, a także ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Jest to pierwszy etap tego zadania, cała inwestycja jest znacznie szersza i obejmuje kolejne odcinki. Na ich realizację również będziemy starać się o dofinansowanie zewnętrzne - mówi Gabriela Lisius, Starosta Wejherowski.
 
Zadanie obejmuje:
 
✔️Rozbudowę drogi powiatowej oraz wykonanie nowej konstrukcji jezdni
✔️Budowę ronda
✔️Budowę kładki dla pieszych i rowerzystów przy istniejącym obiekcie
mostowym nad rzeką Bolszewka
✔️Budowę chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego
✔️Przebudowę istniejących zjazdów z drogi powiatowej
✔️Wykonanie doświetleń przejść dla pieszych
✔️ Rozbiórkę zabytkowego muru kamiennego wraz z odtworzeniem go z pierwotnego materiału
✔️Wprowadzenie nowej organizacji ruchu wraz z wybudowaniem elementów
poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 
Według podpisanej dzisiaj umowy prace budowlane zakończyć się mają we wrześniu 2023 r.
Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online