niedziela, 1 października 2023 r.

imieniny:Heloizy, Igora, Remigiusza

13°

Wyniki konsultacji ,,Powiatowego Programu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2022-2032''

Wyniki konsultacji ,,Powiatowego Programu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2022-2032''

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie 

„Powiatowego Programu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2022-2032”
 

             Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 20.10.2021 r. konsultacje społeczne „Powiatowego Programu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2022-2032” odbyły się w terminie od 21 października 2021 r. do 4 listopada 2021 r., drogą elektroniczną.
            Zgodnie z § 4 uchwały III/XLVI/416/10 z dnia 27.09.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pożytku publicznego, wyniki konsultacji przedstawia się Zarządowi Powiatu w terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji.


Wyniki konsultacji:

W procesie konsultacji społecznych „Powiatowego Programu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2022-2032” żaden podmiot nie zgłosił uwag do w/w projektu.         

Wyniki konsultacji

Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online