sobota, 31 października 2020 r.

imieniny:

10°

Na piętro w końcu windą!

W Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Rumi zamontowana została winda. Pieniądze na realizację inwestycji przekazał samorząd Powiatu Wejherowskiego, a także Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.          

 Koszt budowy windy to 120 tys. zł. Pieniądze na ten cel pochodzą między innymi z kasy samorządu Powiatu Wejherowskiego.

- Przez wiele lat dzieci były przenoszone na piętro przez opiekunów, dlatego decyzja o budowie windy była pilna, staraliśmy się również o środki zewnętrzne, 50% kosztów pokrył Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – mówiła podczas spotkania Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

23 marca odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi i tym samym oddanie windy do użytku. Dla społeczności szkolnej to historyczna chwila.

 - Dla naszej małej społeczności to wielkie święto, gdybyśmy mogli tą windą dojechać do nieba to właśnie dzisiaj znajdujemy się w tym niebie, ponieważ ona w znaczący sposób usprawni pracę naszych nauczycieli oraz wychowanków. Aż 40 z 60 wszystkich podopiecznych będzie z niej korzystać – tłumaczyła Małgorzata Woźniak Dyrektor Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Szkoła przy Sabata w Rumi funkcjonuje od 40 lat, w  2009 r. budynek został przekształcony w ośrodek, dzięki temu  zrealizowano marzenia  rodziców o utworzeniu placówki dostosowanej do potrzeb dzieci dotkniętych niepełnosprawnością.

Samorząd Powiatu Wejherowskiego sukcesywnie likwiduje bariery architektoniczne w podległych placówkach. Podczas budowy windy, wykonany został również dodatkowy remont niektórych pomieszczeń.