poniedziałek, 21 września 2020 r.

imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca

21°

Rusza nabór na studia pielęgniarskie w Wejherowie

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie uzyskała akredytację Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku pielęgniarstwo. W połowie maja rozpocznie się rekrutacja.

Od nowego roku akademickiego 2020/2021 w KPSW w Wejherowie ruszają studia pielęgniarskie. To efekt porozumienia zawartego w zeszłym roku pomiędzy Kaszubsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Wejherowie oraz m.in. spółką Szpitale Pomorskie i Powiatem Wejherowskim.

Bardzo się cieszę, że po wielu latach w Wejherowie będą mogły kształcić się przyszłe pielęgniarki – zaznacza Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – To zawód bardzo potrzebny, perspektywiczny i dający pewne zatrudnienie. W naszym regionie, podobnie jak w całej Polsce brakuje kadry pielęgniarskiej, dlatego samorząd od pewnego czasu zabiegał o uzupełnienie oferty edukacyjnej i utworzenie właśnie tego kierunku. W sąsiedztwie KPSW w Wejherowie funkcjonuje Powiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa, w którym  uczą się przyszli opiekunowie medyczni i to dla nich szansa, aby mogli się przekwalifikować i zdobyć wyższe wykształcenie.

Studia na kierunku pielęgniarstwo potrwają trzy lata, będą realizowane w systemie dziennym i zaocznym i zakończą się dyplomem licencjata. Zajęcia praktyczne obywać się będą m.in. w szpitalach w Wejherowie, Gdyni i Gdańsku, ośrodkach zdrowia oraz domach pomocy społecznej.

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie jest obecnie jedyną uczelnią niepubliczną w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk – Sopot – Gdynia, która posiada w swojej ofercie ten kierunek. Muszę zaznaczyć, że nie udałoby się tego osiągnąć bez pomocy Starostwa Powiatowego w Wejherowie, a zwłaszcza osobistego wsparcia Pani Starosty Gabrieli Lisius – podkreślił  Kanclerz KPSW w Wejherowie Rafał Gierszewski, dziękując za pomoc w utworzeniu studiów pielęgniarskich.

Warto przypomnieć, że w zeszłym roku wejherowska szkoła wyższa otrzymała akredytację Ministra Zdrowia na prowadzenie tego kierunku. Zanim jednak to nastąpiło placówka musiała spełnić określone standardy, które zostały  ocenione przez specjalną komisję. W rezultacie KPSW w Wejherowie otrzymało Certyfikat, który jest efektem oceny jakości kształcenia i osiągnięć szkoły.

Zachęcam do podjęcia nauki w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie, a także do późniejszego podejmowania pracy w szpitalach na terenie naszego regionu – mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Nabór rozpocznie się w połowie maja. Dla studentów  przygotowano 70 miejsc. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej KPSW w Wejherowie.