niedziela, 27 września 2020 r.

imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego

16°

Komputery dla uczniów z powiatowych szkół

Starostwo Powiatowe w Wejherowie kupiło  laptopy w ramach rządowego programu „Zdalna szkoła”. Sprzęt trafi do najbardziej potrzebujących uczniów z powiatowych szkół ponadpodstawowych. 

Powiat Wejherowski pozyskał 100 tys. zł z projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na terenie naszego kraju stanu epidemii.

Czasowe zamknięcie placówek oświatowych z powodu zagrożenia epidemiologicznego wymusiło nowe standardy nauczania. Od 25 marca br. szkoły mają obowiązek prowadzenia zdalnej edukacji. Udzielając maksymalnego wsparcia nasze szkoły niezwłocznie użyczyły sprzęt komputerowy wszystkim potrzebującym uczniom i nauczycielom – wyjaśnia Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – Teraz dzięki pozyskanym środkom kupiliśmy dodatkowo  nowoczesne laptopy wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Komputery te zostaną przekazane kolejnym najbardziej potrzebującym uczniom z powiatowych szkół w Rumi, Redzie i Wejherowie, w celu podniesienia jakości realizowanego procesu zdalnego nauczania.

Wypożyczone młodzieży laptopy, po ponownym otwarciu szkół wrócą do placówek edukacyjnych, w których będą wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna.

Program „Zdalna szkoła”, który ruszył 1 kwietnia umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego ubieganie się o dofinansowanie na zakup laptopów, komputerów, tabletów oraz oprogramowania i Internetu do realizacji zdalnego kształcenia. Ministerstwo Cyfryzacji na ten cel przeznaczyło w całym kraju 186 mln zł.