środa, 8 lipca 2020 r.

imieniny: Arnolda, Edgara, Elżbiety

12°

Nagrody dla działaczy kultury

Osoby zasłużone dla Powiatu Wejherowskiego, twórcy, działacze kultury, przedstawiciele różnych obszarów aktywności artystycznej zostali uhonorowani medalami „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” oraz Nagrodą Remusa.

W ramach XV Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego, w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Wejherowie odbyła się uroczysta Gala Kultury. W trakcie wydarzenia nagrodzono osoby zasłużone dla Powiatu Wejherowskiego, które mają znaczący udział w rozwoju lokalnej kultury.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenie państwowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Złotą odznakę „Za opiekę nad zabytkami” otrzymał Ojciec Daniel Szustak, za rewitalizację zabytkowego klasztoru Ojców Franciszkanów w Wejherowie. Aktu dekoracji w imieniu ministra dokonała Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

W trakcie wydarzenia wręczono medale „Za zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”, jako wyraz szczególnego wyróżnienia i uznania za wkład w dzieło rozwoju i promocji Powiatu Wejherowskiego. Wyróżnienie ustanowione uchwalą z dnia 24 marca 2000 r., przyznawane jest osobom fizycznym, organizacjom społecznym oraz instytucjom, które poprzez swoją wieloletnią pracę i działalność przyczyniają się w znaczący sposób do rozwoju powiatu. 

W tym roku medalami uhonorowano: Krystynę Witosławę Wolf, Beatę Zawal-Brzezińską, Ludwika Bacha, Zygmunta Brzezińskiego, Tadeusza Buraczewskiego, Edmunda Słowi i Wiesława Szczygła.

Podczas uroczystości przyznano również Nagrodę Remusa, która uchwałą z dnia 28 sierpnia 2009 r. przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury. Wyróżniane są osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne podmioty, jako wyraz szczególnych osiągnięć w twórczości artystycznej. Nagroda stanowi swoisty system motywacyjny i przyczynia się do wzrostu aktywności na polu kulturalnym, co owocuje nowymi dziełami i wzmaga zainteresowanie ofertą kulturalną u mieszkańców powiatu. Za działania na tym polu nagrodzono: Marzenę Graczyk i Cezarego Paciorka.

Te nagrody, to wyraz uznania dla wybitnych lokalnych twórców, którzy swoją działalnością przyczyniają się do upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego naszego regionu oraz promocji Powiatu Wejherowskiego  – mówiła Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Podczas Gali Kultury nagrodzono także zdolną młodzież z Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.